Nieuws

Oproep: laatste groet voor Theo van Blerck

De Daf Club bestaat uit honderden leden. De ene actiever dan de andere; de ene beter bekend dan de andere. Een van die leden is Theo van Blerck. Theo is al heel lang lid, hij was actief en heeft zijn steentje bijgedragen. Hij was overal te vinden, je kon hem overal horen en hij had heerlijke verhalen uit zijn historische verleden. Het gaat met Theo niet goed. Hij heeft ernstige lichamelijke klachten, verblijft in een hospice en het einde nadert. Mijn vraag aan jullie is om Theo nog een laatste groet te brengen.

Bob Bot overleden

Op 18 november ontvingen wij van Margriet Bot (lidnummer 4) het verschrikkelijke bericht dat haar man Bob Bot (lidnummer 3) enkele dagen daarvoor plotseling is overleden. Bob is 81 jaar geworden. Namens onze club is een bloemstuk verzorgd en in 'Variomatic' 161 zal een 'In memoriam' verschijnen.