Nieuws

Doe mee met (de) jullie ALV!

De Algemene Ledenvergadering 2021 komt er aan. Niet op de bekende locatie, maar digitaal met het programma Zoom vindt op zaterdag 13 februari om 13:00 uur de ALV 2021 plaats.
De voorbereidingen om deze bijzondere vergadering soepel te laten verlopen, zijn in volle gang.

Bob Bot overleden

Op 18 november ontvingen wij van Margriet Bot (lidnummer 4) het verschrikkelijke bericht dat haar man Bob Bot (lidnummer 3) enkele dagen daarvoor plotseling is overleden. Bob is 81 jaar geworden. Namens onze club is een bloemstuk verzorgd en in 'Variomatic' 161 zal een 'In memoriam' verschijnen.

Lidmaatschapsgeld 2021

Vanwege het geringe aantal activiteiten in het huidige jaar, zal slechts de helft van de contributie 2021 in rekening gebracht worden, aan alle leden die op 31 december 2020 lid zijn!

(besluit Bestuur D.C.N. op 6 september 2020)