Introductie

DAF Club Nederland

DAF Club Nederland (hierna: D.C.N.), opgericht in 1980, is dé club voor alle auto’s met Variomatic, zowel DAF als Volvo. Dit zijn dus alle DAF personenauto's, maar ook de Daf Pony, de Kalmar en de Volvo's type 66 en 340. Deze unieke Nederlandse aandrijftechniek verdient het om te blijven bestaan en daarom zet de club zich in om auto’s met een Variomatic rijdend te houden.

Dit doen we door het rijden en onderhouden behalve leuk ook aantrekkelijk te maken: auto-onderdelen zijn via het magazijn en de webshop voor scherpe prijzen te koop, technische kennis is binnen de club volop aanwezig, auto’s worden getaxeerd voor een bijzonder laag tarief en ieder clubjaar wordt gevuld met heel veel mooie, gezellige en vooral onvergetelijke evenementen.

Ook bijzonder: ieder kwartaal ontvangen leden het mooie clubblad Variomatic waarin evenementen worden aangekondigd, over techniek wordt verteld en waarin prachtige verhalen en foto’s verschijnen van alles wat met variomatisch aangedreven voertuigen te maken heeft. Je begrijpt dat D.C.N. niet voor niets is uitgegroeid tot een grote groep enthousiaste liefhebbers van DAF en Volvo klassiekers met Variomatic aandrijving: ruim 2050 leden en donateurs met ruim 2950 auto’s, waarvan de oudste uit 1959. 

Ook voor jou kan DAF Club Nederland veel betekenen:

- je kunt onderdelen voor jouw Daf of Volvo in het magazijn aanschaffen.
- je kunt jouw Daf voordelig laten taxeren voor de verzekering.
- je kunt een beroep doen op de technische commissie voor advies bij reparaties.
- je kunt deelnemen aan technische cursussen over de Variomatic, onderhoud, plaatwerken, remmen, etc.
- je kunt deelnemen aan de vele evenementen die voor en door leden worden georganiseerd.
- je ontvangt eens per kwartaal het clubblad Variomatic
- je kunt in de webshop tal van leuke en praktische zaken aanschaffen.

Wanneer het bovenstaande je aanspreekt, is het de hoogste tijd om ook lid te worden. Voor het geld hoef je het niet te laten:

Soort lid Jaarlijkse contributie
Lid € 40
Lid (jongeren tot 25 jaar) € 25
Huisgenoot lid* € 10
Donateur € 25,- (minimaal)

Bij een lidmaatschap betaal je eenmalig €20,- inschrijfkosten, dus het eerste jaar kost het lidmaatschap respectievelijk € 60,- of € 45,-
(geldt niet voor huisgenootlid of donateur). Het boekjaar loopt van januari t/m december ongeacht datum van aanmelding. Als je lid wordt na 1 september, dan bedraagt de jaarlijkse bijdrage voor leden € 20,- of € 12,50 voor leden jonger dan 25 jaar. Het eenmalige entreegeld blijft € 20,-. De jaarlijkse bijdrage voor huisgenootleden en donateurs blijft € 10,- respectievelijk € 25,-.

*uitsluitend mogelijk bij een ander ingeschreven lid op hetzelfde adres.

Je kunt eenvoudig -in 3 stappen- lid worden:
1) vul het inschrijfformulier in

2) betaal de eenmalige inschrijfkosten en de contributie en

3) download het machtigingsformulier, vul het in en stuur het naar de penningmeester.