Secretariaat

Het secretariaat van DAF Club Nederland (D.C.N.) vervult een belangrijke functie. De secretaris zorgt voor:

- een goed voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de ALV.

- een actuele administratie van leden en auto's in nauwe samenwerking met de penningmeester en de medewerkster van de ledenadministratie. 

Wanneer contact met de secretaris?

1) nieuwe leden

Het secretariaat is het eerste contact voor nieuwe leden. Het secretariaat beantwoordt alle D.C.N. gerelateerde vragen en probeert daar waar mogelijk (aspirant) leden door te leiden naar de specialisten binnen de vereniging. Veel bezitters van een DAF zijn lid of willen graag lid worden van de vereniging. Het secretariaat verzorgt samen met de ledenadminstratie, de verzending van welkomstpakketten. Hierin zit o.a. de lidmaatschapskaart, een raamsticker en de clubbladen van het lopende jaar. 

 2) bestaande leden

De leden- en autoadministratie worden o.a. gebruikt bij de verkoop van onderdelen via het magazijn of de webshop. De lijst wordt ook gebruikt voor het bijmaken van nieuwe onderdelen. Daarnaast is het vanuit cultuur-historisch perspectief van belang om te weten welke auto's bij D.C.N. zijn geregistreerd. Heb je een auto gekocht, verkocht of gesloopt, verwerk dit dan bij voorkeur zelf in jouw autogegevens op deze site (na inloggen naar Mijn DCN/Mijn auto's). Lukt je dat niet: geef het dan (bij voorkeur per email) door aan het secretariaat of de ledenadministratitie. Deze gegevens worden dan in de administratie verwerkt.

Lidmaatschapskaart

De lidmaatschapskaart, die jaarlijks éénmaal wordt uitgegeven, geeft je toegang tot alle voordelen die D.C.N. biedt. Te denken valt aan het kopen van onderdelen of taxatie van je kostbare Daf of deelname aan de vele evenementen, cursussen en andere activiteiten die worden georganiseerd voor onze leden.

Bereikbaarheid

Contact met de secretaris.

Contact ledenadministratie 

Contact penningmeester (inzake betalingen lidmaatschap) 

Onze secretaris: Lynn Somsen