Penningmeester

De penningmeester is samen met de overige bestuurders verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van DAF Club Nederland (D.C.N.) en vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid en voor alle financiële transacties. De hoofdtaken zijn:

  • Opstellen van de jaarbegroting
  • Beoordelen en verwerken van de begrotingen van de commissievoorzitters
  • Beheren en bewaken van de gelden
  • Controleren en uitvoeren van alle betalingen
  • Voeren van de financiële administratie
  • Innen van de contributies
  • Opstellen van financiële verslagen voor het bestuur
  • Opstellen van de jaarrekening voor de Algemene Leden Vergadering
  • Verzorgen van de verzekeringsportefeuille

Daarnaast is de penningmeester ook penningmeester van de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N.

Betaling contributie

Leden ontvangen eind december per e-mail een contributienota. D.C.N. zendt geen nota’s per gewone post. D.C.N. heeft een voorkeur voor automatische incasso, maar ook wanneer je zelf tijdig betaalt via deze website of via een bankoverschrijving zijn we blij.

Alle nieuwe leden wordt gevraagd een doorlopende SEPA machtiging af te geven voor automatische incasso van de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage. Jaarlijks wordt dan in de eerste week van januari de contributie automatisch afgeschreven van jouw rekening. De penningmeester verzorgt deze financiële transactie. Heb je geen machtiging afgegeven dan kun je:

a) deze alsnog afgeven door het machtigingsformulier te downloaden en te verzenden naar de penningmeester.

b) zelf jouw lidmaatschapsbijdrage over te maken via een overschrijving vóór 15 januari.

Voor buitenlandse leden is er geen automatische incasso-mogelijkheid. Buitenlandse leden dienen zelf de lidmaatschapsbijdrage over te maken:

Contact met de penningmeester.

Penningmeester DAF Club Nederland: Ronald Hagestein

Onze penningmeester: Ronald Hagestein