Public relations

DAF Club Nederland (D.C.N.)

-  vindt het belangrijk dat DAF personenauto's [1]  met hun bijzondere Variomatic bekendheid genieten bij een groter publiek en

-  wil DAFs rijdend houden en met zijn leden de eigenzinnige techniek samen beleven.

Hiervan afgeleid zijn de hoofddoelen van de PR-commissie:

  • met externe PR de (naams) bekendheid van D.C.N. en het aantal nieuwe leden vergroten en
  • met interne PR meer leden bij D.C.N. activiteiten betrekken.

Externe PR

Evenementen, beurzen, fotoshoots, filmopnames, etc.

De PR-commissie neemt graag deel aan dit soort gebeurtenissen, waarbij zij de volgende richtlijnen hanteert:

1. het moet een grote groep mensen bereiken: 1.000 of meer

2. het moet één of andere relatie met DAF hebben

3. de locatie moet zodanig zijn dat D.C.N. zich professioneel en zichtbaar kan presenteren

4. zijn 1, 2 of 3 niet van toepassing dan zal de PR-commissie zelf niet aanwezig zijn. Zo mogelijk wordt de verzoeker wel aangeboden om één of meerdere van onze PR-vrijwilligers (zie hierna) te vragen om mee te werken. Zo kreeg bijvoorbeeld in 2019 een Daf 600 een rol in een Heineken commercial:

Verzoeken aan de commissie kunnen worden ingediend bij: pr@dafclub.nl.

Kijk in de agenda voor een actueel overzicht van de geplande pr-evenementen.

PR-materialen

De PR-commissie beschikt over een clubstand met o.a. een opengewerkte Variomatic, beachvlaggen, parasols, banners, magneetplaten, brochures, etc. en er worden filmpjes over DAFs getoond. Ook kan de commissie zorgen voor DAFs voorzien van een D.C.N. autovlag en achter de voorruit een beschrijving van de DAF.

PR-vrijwilligersbestand

De PR-commissie beheert een bestand met tientallen leden die hebben aangegeven desgevraagd aan een evenement, beurs, fotoshoot, reportage, etc. hun medewerking te willen verlenen. Hierdoor heeft de commissie de beschikking over eveneens tientallen DAFs, zodat aan vrijwel elke vraag tegemoet kan worden gekomen.

Persberichten

D.C.N. organiseert voor zijn leden het hele jaar door vele activiteiten. Om daaraan ook buiten de club meer bekendheid te geven, brengt de PR-commissie persberichten uit. Zij doet dat onder meer voor de zgn. koffiekletsen, toerritten, sleutel- en diagnosedagen, taxatiedagen en praktijkcursussen. De persberichten worden gestuurd naar lokale, regionale en landelijke media en worden op de website Auto & Motor Klassiek geplaatst.

Interne PR

Naast het PR-vrijwilligersbestand probeert de commissie ook op andere manieren D.C.N. leden aan activiteiten te laten deelnemen; activiteiten die veelal door andere commissies worden georganiseerd (zoals de evenementencommissie, de taxatiecommissie en de technische commissie). Zij doet dat ondermeer door hieraan extra aandacht te besteden op de social media van D.C.N. (Facebook en Instagram) en via aankondigingen en verslagen in de clubbladen (zie hierna).

Samenstelling van en contact met commissie

De PR-commissie bestaat uit 9 leden en is een mix van “oud en jong” en van kennis en ervaring:

Frits Apperloo, Sef Thissen, Jelle Meeuse, Ivo van den Bergh, Jelle Rogier, Janine Haddering, Theo Versloot en Leon den Boggende en Wouter van de Peppel.

Laatstgenoemde is coördinator van de PR-commissie en tevens bestuurslid van DAF Club Nederland.

Contact met de coördinator PR.

 

 

[1] Telkens wordt met DAF personenauto's ook bedoeld: Volvo met Variomatic (CVT).

Promotiemateriaal: DAF Club Nederland vlaggetjes Promotiemateriaal: DAF Club Nederland standvlaggen
Promotiemateriaal: DAF Club Nederland parasol Promotiemateriaal: DAF Club Nederland parkeerplaats

  Promotiemateriaal: DAF Club Nederland autosticker