DAF Club Nederland als erfgenaam

Wij hopen natuurlijk dat jij nog lang van jouw Daf en hobby kunt genieten. En dat na jouw overlijden, jouw kinderen of andere familieleden deze hobby willen voortzetten. Mochten zij hier echter geen belangstelling voor hebben, dan informeert het bestuur van DAF Club Nederland (D.C.N.) graag over de volgende alternatieven:

Advertentieruimte

D.C.N. stelt graag advertentieruimte op haar website, social media en in het clubblad Variomatic beschikbaar om ervoor te zorgen dat jouw Daf in handen komt van een liefhebber. 

Testament
Je kunt er ook voor kiezen om D.C.N. in jouw testament op te nemen. Een testament is een door een notaris opgemaakt document, waarin is vastgelegd wat er met jouw nalatenschap moet gebeuren na overlijden. 

Legaat
Een legaat is een testamentaire beschikking waarbij je als erflater aan D.C.N. (de legataris) een bepaald bedrag of goederen geeft. Een legaat in geld kan alleen bij testament worden gevestigd.

Maar ook roerende zaken (zoals onderdelen en brochures) kunnen gelegateerd worden. Dat kun je ook zelf doen met een codicil (een codicil is een door jou eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend onderhands stuk). Het origineel van het codicil kan bij een notaris in bewaring worden geven, maar dat hoeft niet.

Mocht je de mogelijkheden eens persoonlijk willen bespreken, dan kun je altijd contact opnemen met de voorzitter van D.C.N..