Herroepingsformulier webshop

Instructie
Dit formulier alleen invullen en inzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.
De onderstaande regels kopieren en mailen naar magazijn@dafclub.nl, of uitprinten en per briefpost versturen.

 

Aan:

Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N.

T.a.v. Jaap de Wit

Weikamp 146

3751 AG te Bunschoten

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

- Besteld op* / Ontvangen op*:
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

– Ordernummer*/Factuurnummer*:
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

– Naam consument(en):

– Adres consument(en):

– Plaats :

– Datum :


– Handtekening van consument(en):
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)