Vacatures

Welkom op de DAF Club Nederland vacaturepagina!

Wanneer het je leuk lijkt om als vrijwilliger één van deze functies te gaan vervullen, neem dan voor de bestuursvacatures contact op met onze voorzitter. Voor de andere vacatures kun je het beste contact opnemen met de commisievoorzitter die als contactpersoon bij de vacature staat.

Vacatures Bestuur

Nieuwe penningmeester gezocht                                                              

Irma Hak gaat komend jaar stoppen als penningmeester. Het is een belangrijke functie voor onze club dus gaan we nu al op zoek naar een opvolger/ster. Om jullie een beeld te geven wat de functie inhoudt,  heeft zij de werkzaamheden en vereisten hieronder in beeld gebracht.

Taken en werkzaamheden penningmeester

Juridisch is de DAF Club Nederland gesplitst in een vereniging en een stichting. De penningmeester is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor alle financiële zaken voor beide entiteiten: DAF Club Nederland én de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N.

De penningmeester is ook lid van het dagelijks bestuur. Hij/zij werkt nauw samen met de ledenadministratie en de commissie ICT. De penningmeester wordt gecontroleerd door de ALV (kascommissie) en de toezichthouder van de financieel-juridische commissie.

De taken omvatten:

 • opstellen van de jaarbegrotingen
 • samenstellen van de financiële jaarverslagen
 • opstellen van tussentijdse rapportages
 • beheren en bewaken van de gelden
 • voeren van de financiële administraties
 • financiële gedeelte van de ledenadministratie (prolongatie en inning van contributies)
 • in samenwerking met commissies factureren van inschrijfgelden voor activiteiten
 • verwerken en betalen van crediteuren en declaranten
 • onderhouden van contacten met verzekeraar, banken, incassobureau etc.
 • verzorgen van contractadministratie en verzekeringsportefeuille
 • een bijdrage leveren aan de optimalisatie van de automatisering

Benodigde kwaliteiten:

 • goede kennis van boekhoudsystemen, je werkt met Twinfield, WeFact en BAC-order
 • handig met Excel
 • integer en transparant
 • volgt relevante wet- en regelgeving en anticipeert op ontwikkelingen

Tijdsbesteding:

 • Uitvoerende werkzaamheden
  Circa 10 uur per week exclusief vergaderingen. De tijdsdruk is onevenredig over het jaar verdeeld (het eerste trimester is het drukst vanwege jaarwerk, ALV, contributie-inning, toestroom nieuwe leden en vele activiteiten)
 • Vergaderingen
  • bestuursvergaderingen vereniging 4 x per jaar in Geldrop
  • bestuursvergaderingen voor de stichting maximaal 4x per jaar in Geldrop
  • ALV 1 dag per jaar in het midden van het land
  • dagelijks bestuur, zo vaak als nodig (via Teams)
  • bestuursvergaderingen en ALV vinden altijd plaats in het weekend
Overige: Voor deze functie is een VOG vereist.

Heb je interesse of nog vragen? Bel of mail met Irma Hak of met de voorzitter Pascal School. Hun contactgegevens vind je op pagina 2 van de ‘Variomatic’.

Nieuwe coördinator redacties en PR gezocht

Hans Rodenburg gaat komend jaar stoppen als coödinator redacties en PR. Hij heeft deze beschrijving van de functie gegeven.

In een vorige ‘Variomatic’ heb ik aangekondigd op zoek te gaan naar een jonge(re) opvolger voor deze leuke en gevarieerde bestuursfunctie. Inmiddels heb ik een jonger clublid bereid heb gevonden om zich kandidaat te stellen om mij begin volgend jaar op te volgen. Hij en mogelijke andere kandidaten (zie hierna) zullen zich in de ‘Variomatic’ die in december verschijnt, voorstellen. Vervolgens kan mijn opvolger tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2024 door de aanwezige leden worden gekozen en benoemd. Daarmee komt er voor mij dan een einde aan vier intensieve en fijne jaren in deze functie (als mij dat wordt gegund wil ik nog wel lid blijven van de redactie- en van de webredactiecommissie). Om van deze bestuurs/coördinatorfunctie een beeld te geven en – conform onze ‘huisregels’- mogelijk ook andere kandidaten te interesseren, geef ik hieronder een zo objectief mogelijke beschrijving.

Als coördinator ben je de ‘linking pin’ tussen het bestuur en de drie commissies; de redactiecommissie voor de ‘Variomatic’ en het Secund@irtje met 5 leden, de PR commissie met 7 leden en de webredactie met 1 lid. Je probeert de belangen van het bestuur en die van de verschillende commissies zoveel mogelijk in elkaar te laten grijpen. Om steeds een goed beeld van die belangen te hebben, vergader je een aantal malen in het jaar met de commissies en het bestuur, heb je regelmatig whatsapp contact met de verschillende groepen of bel je elkaar zo nu en dan.

Tijdens de – jaarlijks 4 bestuursvergaderingen (die net als de ALV altijd in het weekend plaatsvinden) - bepaal je met de andere bestuursleden het beleid van de club en informeer je elkaar over de voortgang van de verschillende activiteiten van de commissies. Voor sommige activiteiten is geld nodig. Daarom dient elk bestuurslid in november een begroting in. De penningmeester verwerkt die in de financiële stukken die elk jaar door de ALV worden beoordeeld en (meestal) goedgekeurd.

Aan het begin van het jaar beslis je samen met de pr commissie welke evenementen in dat jaar gaan worden bezocht en wie van de commissieleden per evenement de ‘trekker’is. Als bestuurslid heb je een eenvoudige zoektool om zonodig de juiste auto’s bij die evenementen te krijgen. Vaak maak je ook een persbericht voor de lokale, regionale en landelijke media om het evenement meer aandacht te geven. Met de webredactie bepaal je waar in een jaar de prioriteiten en/of de uitbreidingen van de website gaan plaatsvinden. Aan de hand van een kopijlijst bepaal je samen met de andere redactieleden per kwartaal wat er in ons clubmagazine komt en stel je voor de tijdige productie en levering van elke ‘Variomatic’ een planning op.

In overleg met de andere commissieleden geef je aan bij welke uitvoerende activiteiten jezelf ook betrokken wilt zijn. Juist de combinatie tussen het beleid en het besturen van de club en de uitvoerende werkzaamheden met de commissies, maken de functie zo leuk en afwisselend. Het redigeren en controleren van kopij voor de ‘Variomatic’, het opstellen van een Nieuwsbericht voor de website of het met elkaar bemannen van de clubstand zijn voorbeelden van hetgeen ik heb gedaan en nog doe maar dat kan voor mijn opvolger mogelijk anders liggen.

Qua tijdsbesteding is moeilijk aan te geven hoeveel uur deze functie van je vergt. Neem als gemiddelde maar 4 uren per week; soms kom je er niet aan en soms heb je meer uren nodig.

Als club proberen we te ‘verjongen’ en dat lukt best wel goed. Maar we zijn er nog niet en willen die verjonging ook in het bestuur terug zien. Daarom ben ik op zoek naar een jongere opvolger. En zoals al gemeld heb ik er één gevonden maar wellicht zijn er nog anderen die zich kandidaat willen stellen. Heb je nog vragen?  Bel of mail mij dan. En wil jij je aanmelden als kandidaat, stuur dan een mailtje naar onze voorzitter. Onze contactgegevens staan op pagina 2 van de ‘Variomatic’.

 

 

Vacature leden Technische Commissie (TC)

Ben je geïnteresseerd in de techniek van Dafs met Variomatic en Volvo's met CVT en wil je je kennis delen om daarmee andere leden te helpen? Ga je de diepte in om met jouw kennis en kunde problemen van allerlei aard bij auto's van leden op te lossen?

Meld je dan aan bij de Technische Commissie van DAF Club Nederland!
De TC is een gezellig team enthousiastelingen die zich een paar zaterdagen per jaar inzet om onder andere Sleuteldagen te begeleiden, diagnoses te stellen bij problemen en DAF-gerichte cursussen te verzorgen aan leden.
We zijn ook aanwezig bij de Lente- en Wintersale van het D.C.N. magazijn om leden te helpen om hun probleem te analiseren.
Lijkt je dit wat, dan hebben we jou nodig! Neem daarvoor contact op met de coördinator Technische Commissie.

 

 

Vacature leden evenementen commissie (EVC)

Hou je van het bedenken, organiseren, uitvoeren of ondersteunen van leuke evenementen samen met een gezellig en enthousiast groepje mensen? Meld je dan aan bij de EVC! We zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor deze actieve commissie waarbij zeker geldt dat vele handen licht werk maken. Binnen de EVC is er veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng. De evenementen worden elk jaar in overleg verdeeld en je bent dan verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en begeleiding van het evenement dat je gaat organiseren. Uiteraard met ondersteuning van de EVC-coördinator en je mede EVC-leden. Samen klaren we de klus!

Lijkt het je leuk om toe te treden tot deze actieve commissie of wil je eerst wat meer weten, neem dan contact op met de EVC-coördinator.

Magazijn: vacature medewerkers webshop

Voor het “pikken” van de orders, verpakken en verzendklaar maken zijn wij nog op zoek naar enkele medewerkers. We verzenden de bestellingen op maandag, woensdag en vrijdag. Technische kennis is niet nodig, maar je moet wel precies en netjes kunnen werken. Ook wanneer je maar één of enkele dagen per week kunt, ben je van harte welkom om onze webshopploeg te komen versterken; vele handen maken licht werk. De werkzaamheden worden uitgevoerd in ons magazijn in Geldrop. 

Lijkt het jou wel wat om deze gezellige club te versterken of wil je eerst nog wat meer informatie, neem dan contact op met onze magazijnmeester.  

Magazijn: vacature verkoopmedewerkers

Voor ons magazijn zijn we op zoek naar enthousiaste verkoopmedewerkers. Centraal hierbij staat het te woord staan en adviseren van uw onze clubleden. We zoeken daarom mensen met een klantvriendelijke instelling en bij voorkeur ook enige technische kennis van onze Dafjes. Moet je dan 2 keer per maand op zaterdag aanwezig zijn? Dat mag natuurlijk, maar hoeft niet!

Interesse of vragen? Neem dan contact op met onze magazijnmeester.

Magazijn: vacature logistiek medewerkers (woensdagploeg)

Het magazijn van DAF Club Nederland is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de woensdagploeg willen versterken. Elke woensdag is een groep clubleden aan de slag in het magazijn om de onderdelenvoorziening voor onze auto's veilig te stellen. Aan welke werkzaamheden moet je dan denken?
- uitzoeken en inruimen van onderdelen
- samenstellen van onderdelensets
- verzenden van bestelde artikelen
- maken en reviseren van onderdelen en bijvoorbeeld ook het bijhouden van het magazijnsysteem.

Kortom, een grote variatie aan werkzaamheden! Moet je dan elke woensdag aanwezig zijn? Dat mag natuurlijk, maar hoeft niet.

Wanneer dit jou aanspreekt of als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met onze magazijnmeester.