Vacatures

Welkom op de DAF Club Nederland vacaturepagina!

Wanneer het je leuk lijkt om als vrijwilliger één van deze functies te gaan vervullen, neem dan voor de bestuursvacatures contact op met onze voorzitter. Voor de andere vacatures kan je het beste contact opnemen met de commisievoorzitter die als contactpersoon bij de vacature staat.

Vacatures Bestuur

Eind dit jaar/begin volgend jaar komen er drie functies binnen het bestuur vrij; coödinator technische commissie, coördinator taxatiecommissie en coördinator evenementencommisie. Zin om aan het stuur te komen zitten van DAF Club Nederland ?

Coördinator technische commissie

De belangrijkste doelstelling van de technische commissie is het ondersteunen van de leden op technisch gebied. De commissie bestaat op dit moment uit 7 leden met een geweldige technische kennis over onze DAFs en Volvo's met Variomatic.

We organiseren sleuteldagen, diagnoses, cursussen, schrijven technische artikelen voor de 'Variomatic' en beantwoorden heel veel technische vragen van onze leden.

De coördinator van de TC heeft de volgende taken:

 • Motiveert en coördineert de activiteiten van de commissieleden.
 • Zorgt voor de planning, uitnodiging en inschrijving van de technische activiteiten, ontwikkelt nieuwe activiteiten en cursussen, plant de bemensing, coördineert de technische vragen die gesteld worden.
 • Naast de algemene taken als bestuurslid van D.C.N., legt de coördinator binnen het bestuur van de vereniging verantwoording af over de gedane en de geplande activiteiten en ook bij de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Lijkt het je leuk om de commissie aan te sturen én deel uit te maken van het bestuur van D.C.N., meld je dan aan met een korte motivatie. We nemen dan contact op met je om verdere informatie te delen en jouw vragen te beantwoorden. In een gesprekje met enkele bestuursleden kun jij je motivatie verder toelichten. Op de ALV wordt over de voorgedragen kandidaten door de leden gestemd.

Belangstelling? Reageer dan via : techniek@dafclub.nl  of voorzitter@dafclub.nl.

Coördinator taxatiecommissie

De belangrijkste doelstelling van de taxatiecommissie is het doen van taxaties en het ondersteunen van de leden bij vragen over taxaties.

De coördinator van de taxatiecommissie heeft de volgende taken:

 • Bestuurslid DAF Club Nederland. Circa 4 a 5 vergaderingen per jaar. Naast de algemene taken als bestuurslid legt de coördinator binnen het bestuur van de vereniging en bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) verantwoording af over de uitgevoerde en de geplande activiteiten. 
 • Motiveren en activeren van de commissieleden
 • Zorg dragen voor het plannen van taxatie activiteiten (Jaarplanning)
 • Zorg dragen voor de uitvoering en bemensing van de taxaties
 • Communicatie naar de leden toe over activiteiten.
 • Aanleveren van gegevens voor aankondiging van evenementen voor de website
 • Zorg dragen voor inschrijving en bevestiging van de taxatie, contacten met de eventuele gastadressen
 • Zelf taxaties doen
 • Taxatie rapporten uitwerken en versturen naar leden
 • Opmaken begroting voor het nieuwe jaar en het accorderen van de declaraties van de commissieleden
 • Organiseren vergadering(en) met de commissie (meestal lx per jaar)

Lijkt het je leuk om de commissie aan te sturen én deel uit te maken van het bestuur van D.C.N.? Meld je dan aan met een korte motivatie. We nemen dan contact op met je om verdere informatie te delen en jouw vragen te beantwoorden. In een gesprekje met enkele bestuursleden kun jij je motivatie verder toelichten. Op de ALV wordt over de voorgedragen kandidaten door de leden gestemd.

Belangstelling? Reageer dan via : voorzitter@dafclub.nl .

Coördinator evenementencommissie

Je geeft leiding aan een team enthousiaste mensen. De EVC- commissieleden organiseren alleen of in een team allerlei evenementen. Bij grote evenementen zoals het hemelvaartkampeerweekend draaft soms het (bijna) voltallige team op om te helpen. 

Een of twee keer per jaar wordt een EVC-vergadering belegd; de coördinator leidt de vergadering, verdeelt de taken, één van de commissieleden notuleert en maakt het verslag. Een vergadering vindt meestal plaats voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering.

De coördinator draagt er zorg voor dat de evenementen opgenomen worden in het clubblad en op de website. De coördinator hoeft dit niet altijd zelf te schrijven; dit gebeurt normaal door de trekker van het evenement. Tevens wordt er overlegd met andere commissies over data wanneer een evenement plaats zal vinden; om overlap van verschillende evenementen op een dag te voorkomen.

Elk jaar dient een begroting te worden gemaakt wat betreft inkomsten en uitgaven voor het komend jaar; dit mag een vrij ruwe schatting zijn en dient ter indicatie.

De coördinator brainstormt met zijn of haar commissieleden over nieuwe of interessante mogelijkheden voor een evenement. Hiermee hopen we een allesbehalve saai programma op te stellen.

De coördinator maakt deel uit van het bestuur van DAF Club Nederland en zal in deze hoedanigheid ook deelnemen aan bestuursvergaderingen; meestal 6x per jaar, waaronder de Algemene Ledenvergadering. 

De coördinator verwerkt de aanmelding / bevestiging / registratie van deelnemers aan een evenement.

De coördinator controleert de declaraties van de EVC-commissieleden en stuurt deze -na goedkeuring- door naar de penningmeester.

Tot slot is hij of zij een vraagbaak voor zowel leden als commissieleden.

 In het kort: 

Verantwoordelijkheden van de EVC-coördinator 

-          Sturing geven aan de evenementencommissie

-          Ingezette beleid van het bestuur van D.C.N uitdragen naar de EVC-leden toe

-          Eindverantwoordelijke EVC

-          Samenstelling + beheer programma EVC

-          Budgetverantwoordelijke

-          Actueel houden van het evenementengedeelte op de website DCN

-          Archiefbeheer

-          Aanspreekpunt en troubleshooter bij calamiteiten tijdens evenementen

Belangstelling? Reageer dan via : voorzitter@dafclub.nl of evccoordinator@dafclub.nl .

Vacature leden evenementen commissie (EVC)

Hou je van het bedenken, organiseren, uitvoeren of ondersteunen van leuke evenementen samen met een gezellig en enthousiast groepje mensen? Meld je dan aan bij de EVC! We zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor deze actieve commissie waarbij zeker geldt dat vele handen licht werk maken. Binnen de EVC is er veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng. De evenementen worden elk jaar in overleg verdeeld en je bent dan verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en begeleiding van het evenement dat je gaat organiseren. Uiteraard met ondersteuning van de EVC-coördinator en je mede EVC-leden. Samen klaren we de klus!

Lijkt het je leuk om toe te treden tot deze actieve commissie of wil je eerst wat meer weten, neem dan contact op met de EVC-coördinator.

Magazijn: vacature medewerkers webshop

Voor het “pikken” van de orders, verpakken en verzendklaar maken zijn wij nog op zoek naar enkele medewerkers. We verzenden de bestellingen op maandag, woensdag en vrijdag. Technische kennis is niet nodig, maar je moet wel precies en netjes kunnen werken. Ook wanneer je maar één of enkele dagen per week kunt, ben je van harte welkom om onze webshopploeg te komen versterken; vele handen maken licht werk. De werkzaamheden worden uitgevoerd in ons magazijn in Geldrop. 

Lijkt het jou wel wat om deze gezellige club te versterken of wil je eerst nog wat meer informatie, neem dan contact op met onze magazijnmeester.  

Magazijn: vacature verkoopmedewerkers

Voor ons magazijn zijn we op zoek naar enthousiaste verkoopmedewerkers. Centraal hierbij staat het te woord staan en adviseren van uw onze clubleden. We zoeken daarom mensen met een klantvriendelijke instelling en bij voorkeur ook enige technische kennis van onze Dafjes. Moet je dan 2 keer per maand op zaterdag aanwezig zijn? Dat mag natuurlijk, maar hoeft niet!

Interesse of vragen? Neem dan contact op met onze magazijnmeester.

Magazijn: vacature logistiek medewerkers (woensdagploeg)

Het magazijn van DAF Club Nederland is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de woensdagploeg willen versterken. Elke woensdag is een groep clubleden aan de slag in het magazijn om de onderdelenvoorziening voor onze auto's veilig te stellen. Aan welke werkzaamheden moet je dan denken?
- uitzoeken en inruimen van onderdelen
- samenstellen van onderdelensets
- verzenden van bestelde artikelen
- maken en reviseren van onderdelen en bijvoorbeeld ook het bijhouden van het magazijnsysteem.

Kortom, een grote variatie aan werkzaamheden! Moet je dan elke woensdag aanwezig zijn? Dat mag natuurlijk, maar hoeft niet.

Wanneer dit jou aanspreekt of als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met onze magazijnmeester.