Nieuws

Vooraankondiging contributie 2022

Publicatiedatum:
Bekeken: 239
Categorieën: Nieuws, Bestuur

In de eerste week van januari 2022 zullen we per automatische incasso de contributie voor het nieuwe jaar innen. Als je geen machtiging voor automatische incasso hebt gegeven, dan verzoeken we je om uiterlijk 10 januari 2022 jouw contributie over te maken onder vermelding van jouw lidnummer.

Betaal niet te vroeg! Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Rond de jaarwisseling worden er per e-mail contributienota’s verstuurd om de contributiebetaling onder jouw aandacht te brengen. Uit kosten- en milieuoverwegingen sturen we als vanouds geen nota’s per post. Het is dus belangrijk dat je in het ledenportaal controleert of jouw emailadres correct is.

English version:

In the first week of January 2022, we will collect the contribution for the new year by direct debit. If you have not given authorization for direct debit, we request that you transfer your membership fee no later then January 10, 2022, stating your membership number.

Do not pay in advance! Membership runs from January 1 to December 31. Around the turn of the year, contribution-invoices are sent by email to bring the contribution payment to your attention. For cost and environmental reasons, we will not send invoices by regular mail. It is important that you check your account on our website whether your email address is correct.


1. Ga in het hoofdmenu van deze website naar Voor de leden en log op die pagina in met je lidmaatschapsnummer en wachtwoord
On the top of this page, choose the menu item Voor de leden and on that page you should login using your membership number and password.

Login dafclub.nl

2. Nadat je bent ingelogd zie je alle inhoud die alleen voor leden beschikbaar is. Klik onder Mijn D.C.N. op Mijn gegevens en controleer op die pagina of daar je juiste e-mailadres staat.
After you've logged in, you will be able to see all content that is only available to our members. Within the menu click the item Mijn gegevens and once you're on that page check if your E-mail address is still valid.

Check E-mailadres / Email address

Deel dit bericht via: