Historic Grand Prix - 16 t/m 18 juni 2023

Het beeldmateriaal op deze pagina is gemaakt en beschikbaar gesteld door Aad Schenk, Chevy Jansen, Ren Kamminga, Hennie Zuidwijk, Frits Apperloo, Simon en Ottie Wander, en Geert Heintges.
Gebruik van één of meerdere foto's voor doeleinden buiten deze webpagina is alleen mogelijk na overeenstemming met de maker; in de titel staat per foto welke fotograaf dat is. Voor vragen of om in contact te treden met de maker(s), kun je een mail sturen naar webredactie@dafclub.nl.


Disclaimer
DAF Club Nederland heeft met zorg deze fotogalerij samengesteld met afbeeldingen die:
a) door de eigenaar van het portretrecht of het op beeld vastgelegde materiaal op eigen initiatief zijn gedeeld met D.C.N.
b) op de openbare weg of tijdens publieke evenementen zijn vastgelegd en derhalve vallen binnen de journalistieke vrijheid.

Daarnaast neemt D.C.N. de AVG richtlijnen in acht: de op deze website gepubliceerde beelden worden gebruikt voor educatieve doeleinden en zijn gepubliceerd op grond van het gerechtvaardigd belang, en daar waar een portret van toepassing is met instemming van de persoon op het beeldmateriaal in kwestie.

Mocht je om enigerlei reden bezwaar hebben tegen de publicatie van één of meerdere afbeeldingen, bijvoorbeeld omdat jijzelf of je persoonlijke bezit er op staat afgebeeld, of omdat je het niet eens bent met de wijze van publicatie, dan vragen wij je dit kenbaar te maken aan de Webredactie.