Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een goede (klassieker-)verzekering is daarom van groot belang. De Taxatiecommissie verzorgt taxaties van auto's van leden. Volgens een uitvoerige methodiek wordt een verzekeringswaarde van uw auto vastgesteld. Deze wordt vastgelegd in een uitgebreid taxatierapport dat door vrijwel alle verzekeraars wordt erkend. Het taxatierapport wordt opgesteld volgens artikel 960 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Een voorbeeldrapport vindt u wanneer u op 'Voorbeelden en artikelen' klikt.

Uw auto taxeren?
De taxatiecommissie bestaat uit zes taxateurs die binnen DAF Club Nederland zijn opgeleid en dus echt kennis hebben van uw  auto! Tijdens sleuteldagen, diagnosedagen of open magazijndagen bestaat de mogelijkheid om uw DAF te laten taxeren. Maak hiervoor een afspraak met de coördinator Taxaties. Een taxatie neemt ongeveer een uur in beslag. Het uitgewerkte rapport ontvangt u in tweevoud binnen 4 weken na taxatie.

Verzekeringswaarde
De taxatiewaarde is een verzekeringswaarde en zeker geen handelswaarde. De verzekeringswaarde ligt over het algemeen hoger dan de handelswaarde.

De kosten

Een taxatie kost u slechts € 25. Voor dit geringe bedrag wordt uw auto getaxeerd en het uitgebreide taxatierapport in tweevoud thuisgestuurd.

Contact coördinator Taxaties  Wibo Pieters