Het secretariaat van DAF Club Nederland is één van de kernactiviteiten van DAF Club Nederland. De secretaris verzorgt de leden- en autoadministratie in nauwe samenwerking met de Penningmeester van DAF Club Nederland. 

Wanneer contact met het secretariaat?
1) nieuwe leden
Het secretariaat is het eerste contact voor veel nieuwe leden. Het secretariaat beantwoordt alle DAF Club Nederland gerelateerde vragen en probeert daar waar mogelijk (aspirant) leden door te leiden naar de specialisten binnen de vereniging. Veel bezitters van een DAF zijn lid of willen graag lid worden van de vereniging. Het secretariaat verzorgt (na bericht van de penningmeester inzake betaling lidgeld) de verzending van welkomstpakketten. Hierin zit o.a. de lidkaart, een raamsticker en de clubbladen van het lopende jaar. 
 
2) bestaande leden
De leden- en autoadministratie worden o.a. gebruikt bij de verkoop van onderdelen in het onderdelenmagazijn. De lijst wordt ook gebruikt voor het bijmaken van nieuwe onderdelen door het magazijn van DAF Club Nederland. Immers het aantal auto's bepaalt het volume van het bij te maken artikel. Daarnaast is het vanuit cultuur historisch perspectief van belang om te weten welke auto's bij DAF Club Nederland zijn geregistreerd. Heb je een auto gekocht, verkocht of gesloopt, geef dit dan (bij voorkeur per email) door aan het secretariaat. Deze gegevens worden in de administratie verwerkt.

Lidkaart
De lidkaart, die jaarlijks éénmaal wordt uitgegeven, bevat de actuele stand van jouw wagenpark op het moment van uitgifte van de kaart. Alle wijzigingen worden echter wel geadministreerd, zodat er bijv. bij het magazijn, een actueel bestand beschikbaar is.

Betaling lidgeld
DAF Club Nederland heeft een voorkeur voor automatische incasso. Alle nieuwe leden worden verzocht een machtiging af te geven via een automatische incasso. Jaarlijks wordt rond 1 maart de contributie automatisch afgeschreven van uw rekening. De Penningmeester verzorgt deze financiële transactie. Heeft u geen machtiging afgegeven dan kunt u:
a) deze alsnog afgeven door bijgaand bestand te downloaden en te verzenden naar de penningmeester
b) zelf het lidgeld over te maken via een overschrijving.

Voor buitenlandse leden is er geen automatische incasso-mogelijkheid. Buitenlandse leden dienen zelf het lidgeld over te maken via IBAN NL50INGB0004365963, BIC INGBNL2A. Klik hier voor meer informatie.

Bereikbaarheid
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur; tel. (+31) 075 - 687 47 12. Het secretariaat is uiteraard ook per email bereikbaar

 

Contact secretariaat  Sef Thissen

Contact penningmeester (inzake betalingen lidmaatschap) Irma Wintjes