Aanmelden
Hier kunt u inloggen om gebruik te maken van de volledige functionaliteit van de website, zoals het downloaden van o.a. onderdelenboeken uit onze Kennisbank en berichten plaatsen op ons Forum.

LET OP! Vanaf 1 februari 2019 vervallen alle huidige wachtwoorden en moet u zich aanmelden met de internetcode op uw lidmaatschapskaart voor 2019 In uw profiel kunt u na aanmelden desgewenst uw wachtwoord wijzigen.

Uw gebruikersnaam: dit is uw lidnummer zoals op uw lidmaatschapspas staat, zonder L-, H- of L-0 ervoor. Gebruik uitsluitend cijfers. Begint uw lidnummer met één of meerdere nullen, dan dient u deze weg te laten.
Uw wachtwoord: dit is de internetcode op uw lidmaatschapspas.