U kunt eenvoudig lid, huisgenoot lid of donateur worden van DAF Club Nederland!
 

Download het inschrijfformulier,

Vul dit in en stuur dit naar DAF Club Nederland, antwoordnummer 10506, 5500 WB te Veldhoven (geen postzegel nodig). Klik hier voor meer informatie over het vullen van autogegevens op het inschrijfformulier.

De contributie van DAF Club Nederland is:

Lidsoort Bedrag
Lid € 40,-
   (bij nieuw lidmaatschap betaalt u éénmalig € 20,- entreegeld + lidmaatschapsgeld € 40,- = totaal € 60,- voor het 1e jaar)  
Lid (onder de 25 jaar) € 25,-
   (bij nieuw lidmaatschap betaalt u éénmalig € 20,- entreegeld + lidmaatschapsgeld € 25,- = totaal € 45,- voor het 1e jaar)  
Huisgenoot lid (uitsluitend mogelijk bij een ander ingeschreven lid op hetzelfde adres) € 10,-
Donateur € 25 (minimaal)

Wilt u geen machtiging afgeven, dan dient u het lidmaatschapsgeld incl. entreegeld over te maken met een bankoverschrijving op rekeningnr. IBAN NL50INGB0004365963 t.n.v. DAF Club Nederland.
 

Opzeggen Lidmaatschap

Het lidmaatschap dient schriftelijk, per e-mail of via dit formulier te worden opgezegd bij de secretaris. Er geldt een opzegtermijn van drie maanden. Als het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de bijdrage voor dat jaar volledig verschuldigd.