Wij hopen natuurlijk dat u nog lang van uw DAF en uw DAF-hobby kunt genieten. En dat na uw overlijden uw kinderen of andere familieleden uw hobby willen voortzetten.

Mochten uw erfgenamen hier echter geen belangstelling voor hebben, dan informeert het bestuur van DAF Club Nederland u graag over de volgende alternatieven.

DAF Club Nederland stelt graag advertentieruimte op haar website of in haar clubblad beschikbaar om ervoor te zorgen dat uw DAF in handen van een liefhebber komt. DAF Club Nederland neemt zelf geen auto’s aan.

Voor onderdelen kunt u altijd contact opnemen met ons magazijn. Het onderdelenmagazijn is immers de belangrijkste activiteit van DAF Club Nederland om onze auto’s rijdend te houden.

Testament
U kunt er ook voor kiezen om DAF Club Nederland in uw testament op te nemen. Een testament is een door een notaris opgemaakt document, waarin is vastgelegd wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na overlijden. Dit wordt ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd.

Legaat
Een legaat is een testamentaire beschikking, waarbij u als erflater aan DAF Club Nederland (de legataris) een bepaald bedrag of goederen geeft. Een legaat in geld kan alleen bij testament worden gevestigd.

Maar ook roerende zaken (zoals onderdelen en brochures) kunnen gelegateerd worden. Dat kunt u ook zelf doen met een codicil (een codicil is een door u eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend onderhands stuk). Het origineel van het codicil kunt u bij een notaris in bewaring geven, maar dat hoeft niet.

Mocht u de mogelijkheden eens persoonlijk willen bespreken, dan kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van DAF Club Nederland.

PS: Wellicht ten overvloede: DAF Club Nederland kan geen auto’s aannemen, maar wel helpen om ervoor te zorgen dat uw auto in handen van een liefhebber komt.