Algemene Ledenvergadering DAF Club Nederland zaterdag 24 februari 2018

Waar en wanneer?

De vergadering vindt plaats in Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum aan de Woudenbergseweg 54 in Zeist. De vergadering begint om 13.00 uur in de Kapelzaal. De Kapelzaal is vanaf 12.00 uur voor u open. We verwachten rond 16.00 uur de vergadering te kunnen afronden en zo mogelijk al eerder. Na afloop verzorgen wij u natuurlijk met een drankje en kunt u met andere leden én het bestuur napraten. Op de website van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum vindt u meer informatie over deze prachtige locatie.

Stukken

Aanvullend op de in Variomatic 149 (december 2017) gepubliceerde agenda kunt u door te klikken op deze link (inloggen vereist) de volgende stukken alvast inzien ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering:

  • Notulen vorige Algemene Ledenvergadering, zoals gepubliceerd in Variomatic 146 van april 2017
  • Kandidatuur Irma Wintjes voor de functie van penningmeester
  • Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement conform de wens van de Kascommissie op de ALV van 2017. De voorgestelde wijzigingen zijn geel gearceerd.